#FUTBOLCAT 24/7
24 HORES AL DIA, 7 DIES A LA SETMANA
Twitter Facebook YouTube YouTube

OPINIÓ

text El/la club de futbol
04-03-2013 11:00 per

La Montañesa o el Montañesa?, és el 'Club de Fútbol' o 'La Monta'?... De fet, és Montañesa encara que no tinguem 'ñ' en català o Muntanyesa, tot i que no figura inscrit així? El mateix passa a terres de Tarragona: La Pobla de Mafumet o el Club Futbol Pobla de Mafumet? Sovint en diferents mitjans i plataformes veiem el tracte que els agents interlocutors de torn ofereixen als clubs en funció unes vegades d'una política que figura en les normes internes del seu mitjà de comunicació o d'altres per la forma social i popular amb què la resta de l'entorn el menciona.

 

Quina és la millor forma de tractar aquests clubs? En femení? En masculí? Hauria d'haver-hi una norma única? Hauriem de respectar de forma individualitzada el tracte que millor encaixin les pròpies entitats afectades?... Debat a banda seria la discussió eterna entre col·legues dels mitjans de comunicació sobre fer servir topònims per tractar els clubs o respectar els noms originals de les entitats en l'idioma fundacional (és a dir, dir-li Osca a la SD Huesca i adaptar-lo al català o si en castellà hauriem de dir Lérida enlloc de Lleida tot i que el club estigui inscrit en català). Entenc que això és un apartat "B" d'aquest tema d'ús dels noms, comencem en primer lloc pel gènere.

 

Centrant-nos en aquest aspecte, entenc que hauriem d'arribar a una espècie d'acord o entesa plural sobre com tractar els clubs -si bé no pot ser un reglament ni una llei escrita per una qüestió lògica que a cada lloc i mitjà cadascú posa les seves normes-. No obstant, el tema és sensible. 

 

De fet algunes entitats s'han arribat a queixar a alguns mitjans sobre l'ús dels gèneres i els articles als seus espais i, per contra, els mitjans argumenten que segons el seu llibre d'estil han de fer-ho com ho fan i no poden canviar. És el cas per exemple de Prat i Masnou, que tot i que les entitats són 'AE Prat' i 'CD Masnou', alguns mitjans utilitzen el nom de la població per afegir un article al nom d'aquestes entitats particulars i privades, passant a ser 'AE El Prat' i 'CD El Masnou'.

 

Cap dels tractes de gènere és aparentment dolent. De fet, en aquesta reflexió, com veieu, tampoc estic aportant un remei o un camí a seguir sota opinió particular. És un tema singular i particular que, no obstant, entenc que hauriem de consensuar en l'entorn periodístic per no tractar tothom diferent a cada casa. De pas, si fem el debat, li afegim l'apartat "B", tot i que aquest segurament sigui més polèmic.

GolCat © copyright 2014  
Desenvolupat per QuintaLinea