#FUTBOLCAT 24/7
24 HORES AL DIA, 7 DIES A LA SETMANA
Twitter Facebook YouTube YouTube

FORMACIÓ

El premi és el partit
18-02-2014 17:00 per Futboldinamico Etiquetes: formació, pares, nens, futbol, entrenaments
Imagen no disponible

 

 

En un centre educatiu, l'avaluació és la comprovació d'en quina mesura s'han aconseguit els resultats previstos en els objectius que s'han proposat amb antelació. Per tant, s'ha d'emetre un judici sobre l'alumne, que es tradueix en les notes i informes.

 

És una actuació delicada per a un mestre i també per als alumnes, els qui esperen rebre les seves notes a final de trimestre. Aquestes notes són una recompensa i un reflex del treball i de l'estudi en cada matèria. En una escola de futbol base, la recompensa és molt més atractiva, motivadora i immediata: el partit del cap de setmana.

 

Els criteris de valoració de l'entrenador han d'estar perfectament definits per ser justos amb la nostra plantilla i evitar el mal ambient que pot generar una mala gestió d'aquest apartat, ocasionant que deixin de creure en el tècnic.

 

Igual que el binomi escola-professor, el tàndem club-entrenador hauria de tenir un funcionament similar a l'hora de decidir. Per ser objectius en la nostra avaluació, els mestres hem d'analitzar amb conciència una triple vessant de continguts: els conceptes; els procediments; i les actituds, valors i normes.

 

Cada contingut no pot valer el mateix, ha de tenir un pes diferent en la nostra decisió. S'ha de ser el més objectius possibles, mantenint al marge els nostres prejudicis i els factors personals, familiars i ambientals que puguin distreure l'atenció.

 

Els conceptes futbolístics serien la capacitat d'assimilació o memorització dels continguts que l'entrenador explica al llarg dels entrenaments o en les xerrades tàctiques dels partits. El que els nostres jugadors saben.

 

Els procediments futbolístics serien els més importants i els que més ens haurien d'ajudar a decidir. Cada jugador aplica en el camp els conceptes que l'entrenador li ha transmès prèviament i s'adapta a les situacions que puguin plantejar-se al llarg dels partits.

 

Representen el que els nostres jugadors saben fer.

 

Les actituds, valors i normes serien el respecte per les directrius marcades pel club i l'entrenador. El que els nostres jugadors respecten i valoren com a correcte.

 

Durant molt temps s'ha descurat aquest tercer apartat i és un aspecte clau per diversos motius:

 

 

• Determina la cohesió de l'equip.
• Condiciona les actuacions de molts futbolistes en el camp, donades les relacions interpersonals que estableixen amb els membres de l'equip tècnic i amb els seus companys.

 

Descurar qualsevol dels tres apartats a l'hora de dictaminar què jugadors es posen sobre el camp va en detriment dels interessos de l'equip: hi haurà jugadors que entendran l'estratègia però no sabran aplicar-la, uns altres amb un gran talent per a la pràctica del futbol però incapaços de seguir el nostre pla durant el partit i un altre grup de fenomenals persones i companys d'equip però incapaços de jugar al futbol.

 

Decidir qui juga i quants minuts ho fa, ha de representar:

 

 

• Un augment de l'autoestima i de les ganes de superar-se dels nostres jugadors.
• El coneixement de les limitacions de cadascun.

 


www.futboldinamico.com
DESTACAT

Salvats pel futbol? 07-07-2014 16:30 per Futboldinamico
Animar a l'àrbitre 14-05-2014 15:30 per Futboldinamico
El contrapoder dels nous agents socials 08-04-2014 16:30 per Futboldinamico
Cinc consells per tractar els nens 20-03-2014 10:00 per Futboldinamico
Ràdio-Míster o Entrenador-Estàtua 04-03-2014 16:30 per FutboldinamicoGolCat © copyright 2017  
Desenvolupat per QuintaLinea